OCR

Program OCR do wprowadzania faktur Usługa OCR jest przeznaczona do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym – PDF, JPG, JPEG, TIFF, PNG. ai odczyta i skataloguje kluczowe dane z faktur